Referenssit

Kirkkotilojen kehittäminen

Mika K T Pajunen on osallistunut muun muassa seuraavien kirkkotilojen kehittämiseen:

Liedon kirkon uudelleen käyttöön vihkiminen 2021
Liedon kirkko
Liedon kirkon teologinen taustaselvitys sekä muutoksen suunnitteluun osallistuminen sen alkuvaiheessa
 Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko
Teologinen taustaselvitys Pyhän Mikaelin kirkon uudistamista varten
Asikkalan seurakuntakoti
Asikkalan seurakuntakoti
Seurakunnan ja arkkitehdin avustaminen Asikkalan seurakuntakodin kirkkosalin suunnittelussa.

Hämeenkyrön seurakunta
Teologinen taustaselvitys Hämeenkyrön kirkon uudistamista varten
Martinkosken seurakunta
Teologinen taustaselvitys Kosken kirkon uudistamista varten – kuva tutustumiskäynniltä

Kirkkotilaseminaarit ja asiantuntijakeskustelut

Yksityiskohtaisemman konsultoinnin lisäksi olemme osallistuneet tilojen ja toiminnan muutoksesta käytävään keskusteluun kirkkojen ja seurakuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Työkenttä on tältä osin painottunut Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonka lisäksi Mika K T Pajunen on toiminut asiantuntijana myös Euroopan anglikaanien parissa Suomessa ja Ranskassa.

Konsultointikäynti anglikaanisessa St Michael’sin kirkossa Pariisissa maaliskuussa 2022.

Erityiseksi asiantuntijakeskustelun paikaksi ovat osoittautuneet tilojen muutosta avanneet kirkkotilaseminaarit, joihin olemme osallistuneet Liedossa, Jyväskylän kaupunginkirkossa ja Vihdin kirkossa. Nämä ovat mahdollistaneet muutoshankkeesta viestimisen seurakuntalaisille ja laajemmalle yleisölle sekä laajemman keskustelun synnyttämisen ennen varsinaista päätöksentekoa.

Voit tutustua liturgisen konsultointimme perusajatuksiin Liedon Kirkkotila avautuu -seminaarin 20.5.2019 tallenteesta noin kohdasta 3:53-4:20.

Jumalanpalveluksen kehittäminen

Kestävän muutoksen perustana on omassa arjessaan toimiva seurakunnan säännöllinen jumalanpalveluselämä. Mika K T Pajunen on jo useamman vuoden ajan vieraillut kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksen Syvemmälle messuun -koulutuksessa sekä kouluttanut jumalanpalveluksesta ja/tai spiritualiteetistä muun muassa seuraavissa seurakunnissa:

  • Karjasillan seurakunta, Oulu
  • Tuiran seurakunta, Oulu
  • Jämsän seurakunta
  • Mänttä-Vilppulan seurakunta
  • Paimion seurakunta
  • Pirkkalan seurakunta